VegaTest

Net als de VegaCheck, is de VegaTest (de officiële naam luidt Vegetatieve Reflex Test) een diagnostische methode. De test maakt het mogelijk nauwkeurig te onderzoeken welke therapie het beste is voor de betreffende persoon. Met de VegaTest gaan we nog wat dieper in op eventueel gevonden stoornissen die uit de VegaCheck naar voren kwamen.

Met de VegaTest kan ook getest worden welke medicatie geschikt is, of de gekozen medicatie werkt en of deze verdragen wordt door het lichaam. Daarnaast wordt de test gebruikt om allergieën op te sporen.

Maak een afspraak voor een eerste consult via ons contactformulier of bel met onze assistente.

Afspraak maken

Hoe werkt de VegaTest?

De VegaTest is een elektromagnetische meting en maakt gebruik van een zilveren meetelektrode. Deze wordt zachtjes op de huid gedrukt. Iedere acupunctuurpunt kan in principe gebruikt worden voor de VegaTest. In onze kliniek gebruiken wij het nieuwste VegaTest apparaat van Wegamed, de Test Expert Plus.

Het apparaat meet op een willekeurig punt in het elektromagnetisch veld (meestal de duim). De respons verloopt via het autonome zenuwstelsel. Als een ampul in de meetkring wordt gebracht, registreert het apparaat een verandering in de huidweerstand. Wanneer de ampul een verlaging van de meetwaarde veroorzaakt, bekijken wij welke eventuele stoornis dit kan zijn.

De VegaTest methode biedt veel mogelijkheden. Afgenomen door een ervaren tester is het een zeer betrouwbare methode voor diagnostiek.

Wat gebeurt er na de VegaTest?

Als de VegaTest afwijkingen vindt, bespreekt de arts samen met u welke behandeling het meest passend voor u is. Het uitgangspunt is altijd dat de therapie allereerst effectief moet zijn, maar daarnaast ook verdraagbaar is.

Wij vinden het ook belangrijk om een holistische benadering na te streven. We behandelen daarom niet alleen de klacht waarvoor de patiënt naar de kliniek is gekomen, maar ook andere symptomen.

Bepaalde klachten hebben vaak (ongemerkt) met elkaar te maken. Om alle klachten te verminderen is het daarom belangrijk om klachten bij de wortel aan te pakken en niet slechts aan symptoombestrijding te doen.

We bespreken ook iemands leefwijze en voeding en geven advies om, indien nodig, dit aan te passen aan de individuele situatie. Deze aanpak helpt om de therapie optimaal te laten verlopen.

Wilt u weten wat de VegaTest kan doen voor uw gezondheid? Heeft u klachten waarvoor geen duidelijk aanwijsbare oorzaak is? Neem dan contact op met onze kliniek en plan een eerste consult in.

Afspraak maken
Alle tarieven

De ontwikkeling van de VegaTest

De Duitse arts Voll ontdekte rond 1950 een relatie tussen acupunctuurpunten en het verloop van bepaalde ziekten in ons lichaam. Acupunctuurpunten zijn plaatsen waar meer energie meetbaar is. De arts Voll vond deze relatie door middel van een weerstandsmeter. Door het uitvoeren van verschillende metingen merkte hij dat orgaanstoornissen een verandering gaven in de meetpunten.

De Duitse arts Dr. Schimmel ontwikkelde in 1979 op basis van deze bevindingen de Vegetatieve Reflex Therapie. Hij ontdekte dat er slechts één acupunctuurpunt nodig is om een meting te verrichten.

Met deze methode wordt een meetkring gemaakt. In deze meetkring worden ampullen met verschillende stoffen gebracht. Geeft dit een lagere waarde vanuit het lichaam dan de uitgangswaarde, dan wijst dat op een reactie van het lichaam en daarmee een mogelijke stoornis.